Genanvendt plastik fra sorteret husholdningsaffald

Det er i disse år kommet stor fokus på genanvendelse og den cirkulære tankegang, især når det gælder plast. Vi er alle blevet bevidste om hvor vigtig det er at sortere vores affald, og at der ligger store ressourcer i at gøre det. At købe produkter i genanvendt plast giver besparelser af både CO2 og af råstofressourcerne. Derfor er det også blevet et vigtigt salgsargument at slå på at produktet, er lavet i genanvendt plast. Men hvordan kan man egentlig vide, at et produkt rent faktisk også har et vist niveau af genanvendt materiale og hvad dækker det genanvendte materiale over?

Genanvendt plast kan overordnet deles ind i  pre- og postforbruger affald som igen kan deles ind i under kategorier. Pre-forbruger affald også kaldet post-industrial affaldsmaterialer er noget af det letteste plastaffald at genanvende og det er der en lang tradition for allerede. Det er lettere at styre, da man som udgangspunkt ved hvor plasten kommer fra og hvad det helt specifikt er for en type plast. Når det handler om post consumer affald er det lidt mere tricky. Her kan man overordnet tale om

Mange vil nok have en tendens til at tro, at når et produkt beskrives som genanvendt plast, så kommer det fra affald vi nøjsommeligt sorterer i vores hjem. Det man i industrien kalder post-consumer affald.  Det er en meget krævende proces at genanvende affald fra private husholdninger. I Danmark har vi desværre i en del år haltet bagefter i forhold til at genbruge vores husholdningsaffald i forhold til vores nabo lande i EU. Det kræver meget teknisk avancerede anlæg, at sortere plast fra husholdningsaffald. Anlæg som vi stadig ikke har i Danmark i stor skala. Derfor bliver næsten alt af vores  sorterede husholdnings plastaffald transportet til udlandet for at blive videre bearbejdet.

POST-CONSUMER AFFALD

Begrebet Post-Consumer bruges om affaldsmateriale, der er blevet brugt til dets oprindelige formål. Affaldet er typisk genereret af den private husstand og afleveret i egen affaldsbehold eller afleveret på den lokale genbrugsplads. Affaldet kan også komme fra detailbranchen og/eller andre kommercielle virksomheder.

POST-INDUSTRIAL AFFALD

Begrebet post-industrial bruges om affaldsmateriale, der er bearbejdet i industrien, men fx indeholder fejl, der gør, at de ikke kan sælges til det oprindelige formål. Affaldet kan derfor sælges til anden part til genbrug eller genanvendelse. Post-industrielt affald kan ikke være post-consumer affald, med mindre produktet er blevet anvendt til det oprindelige formål.

PRE-CONSUMER AFFALD

Det samme som post-industrial affaldsmaterialer.

KOMMERCIEL GENANVENDELSE

Kommerciel genanvendelse er indsamling af genanvendeligt materiale fra detailbranchen og/eller andre kommercielle virksomheder. Det indbefatter ikke en-familiers huse, men kan godt indeholde boligforeninger, lejlighedskomplekser med mere.

INDUSTRIEL GENANVENDELSE

Industriel genanvendelse forudsætter, at affaldet skifter ejer. Det kan fx være, når en virksomhed sælger genanvendeligt affald til en genanvendelsesvirksomhed. Sælger-virksomheden kan også sælge afskær eller rester fra sin produktion videre til andre, der laver nye råvarer af dem.

Kilde: Aage Vestergaard Larsen A/S

Procyclen – certificeret genanvendt plasik

At købe produkter i genanvendt plast fra husholdningen giver besparelser af både CO2 og af råstofressourcerne. Men samtidig giver det også en personlig tilfredsstillelse at købe produkter i genanvendt plast. Det bliver meget håndgribeligt, hvorfor det er så vigtigt at sortere vores husholdningsaffald, selv om det kan føles lidt besværligt i øjeblikket. Det er vigtigt for os at vi kan stå inden for at derfor har vi valgt at bruge Procyclen® til vores produkter i genanvendt plast.

Procyclen® er et certificeret genbrugsmateriale af indsamlet plast fra Europæiske husholdninger. Tyskland har i mange år

 Det springende punkt, i forhold til hvordan vi kan genanvende det sorterede plast, afhænger af hvor gode vi er til at sortere både på cumsumer plan, og efter det er blevet indsamlet. Ved brug af moderne sorteringssystemer er det muligt at få den optimale opdeling, som gør at plasten kan genbruges og bruges til at producere produkter i en høj kvalitet. Ved at anvende Procyclen® til vores produkter sparer vi op til 50%* drivhusgas-udledning i forhold til ny konventionel fremstillet plastmateriale. * Ifølge et studie af Fraunhofer Institute UMSICHT foranlediget af INTERSEROH Dienstleistungs GmbH.

Vi tilbyder en lille serie af husholdningsartikler produceret af højkvalitet genanvendt plast indsamlet fra husholdninger i Europa. Alle produkterne er certificeret, hvilken giver en garanti for at plasten vitterligt er indsamlet fra sorteret husholdningsaffald. Ud over at man opnår besparelse på CO2 ved at producere i genanvendt plast, så er alle produkterne også produceret i EU, hvilket betyder en mindre CO2 udledning i forhold til transporten. Da produkter af denne type typisk bliver produceret i Fjernøsten.