Social ansvarlig handel & produktion

CHANGE for the future handler ikke kun om selve produkterne, men også om hvor de er produceret og at de bliver produceret under social ansvarlige forhold. Hovedparten af vores produkter er produceret i Tyskland. Det betyder både noget i forhold til CO2 regnskabet i forhold til transporten og trygheden i at de er blevet produceret under ansvarlige  sociale forhold. Hele produktionen på fabrikken er baseret på 100% naturlig energi. Samtidig bruges alle spildprodukterne i fra træproduktion til opvarmning af fabrikken.

En mindre del af produkterne bliver produceret i Asien. Her er  det endnu mere vigtigt, at vi er vores ansvar bevidst i forhold til at ville skabe forandring. CC Hansen  har fået produceret varer i Asien i over 30 år. Vi ved derfor rigtig meget om de problemstillinger, der er i forbindelse med produktion i et udviklingsland. Det er vigtigt for os ikke bare at stille krav til fabrikkerne, men også være en del af løsningen. Vi har været en del af den udvikling, der er sket i Kina over de sidste årtier, i forhold til forbedringerne af de sociale forhold på fabrikkerne. Derfor ved vi på første hånd, at forandring er en proces der tager lang tid og kræver at vi alle tager et ansvar. Vi valgte derfor for år tilbage at blive en del af Amfori BSCI.

Amfori BSCI – Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en international sammenslutning der arbejder på at fremme handel og sociale forbedringer i leverandørkæden i udviklingslandene. Som medlem af BSCI tilslutter vi os en fælles Code of Conduct – det vil sige et fælles regelsæt med en række specifikke krav til forholdene på de fabrikker, hvor vores varer bliver produceret. Gennem løbende auditeringer og efterfølgende dialog forsøger vi, at hjælpe og støtte vores leverandører til at blive bedre og have mere fokus på social ansvarlighed

Amfori BSCI Code of Conduct rummer 11 principper for etisk og social ansvarlig forretningsførelse. Blandt andet forbydes børnearbejde, tvangsarbejde, korruption og diskrimination, mens der stilles krav om sikre arbejdsforhold, rimelig arbejdstid, og at medarbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger. Desuden stilles der krav til beskyttelse af miljøet.

Læs BSCI & code of conduct HER