Naturgummi

Naturgummi stammer fra gummitræet Hevea brasiliensis. Gummitræet vokser i troperne i plantager. Ved at skære i barken på træet, kan man tappe en gul saft, kaldet latex. Latex er råmaterialet til naturgummi. Naturgummiet er fra naturens hånd et er et elastisk og blødt materiale. Ved at lade det gennemgå en proces, hvor latexen udsættes for tryk og varme, forberedes disse egenskaber uden brug af kemikalier. Naturgummi er derfor på flere planer et meget miljøvenligt materiale. Der høstes latex fra et gummitræ i gennemsnit 28 år, hvorefter det fældes og der genplantes et nyt ungt træ. Derfor kan plantager med gummitræer være med til at opbevare og optage CO2.

Hvorfor ansvarligt produceret naturgummi?

Hvorfor ansvarligt produceret naturgummi?

Naturgummi er en kæmpe industri på verdensplan og efterspørgslen er kun stigende. Gummiplantager dækker mange millioner af hektar og de findes hovedsagelig i udviklingslande og produktionen af denne vigtige råvare giver indtægter for millioner af mennesker. Men på grund af dårlige arbejdsvilkår og rovdrift på naturen kan det desværre have store negative konsekvenser for både skove, dyreliv, lokalsamfund og arbejdstagere. Der er derfor et stort forbedrings-potentiale ved at implementere FSC´s principper. Det vil både give store miljømæssige fordele, og samtidig afhjælpe økonomiske og sociale behov i produktionslandene. Derfor synes vi, at det er vigtigt at bruge FSC certificeret naturgummi til vores rengøringshandsker